آرشیو ماه فوریه ٢٠١١

حمایت از فراخوان به تظاهرات اول اسفند در سراسر ایران

[ادامه مطلب را ببینید]

تجمع در ژنو

[ادامه مطلب را ببینید]

گزارشی از تجمع اعتراضی در برابر مقر سازمان ملل در ژنو

[ادامه مطلب را ببینید]

گزارشی از آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران و کردستان ایران اریه شده به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل 

[ادامه مطلب را ببینید]

محمد صدیق کبودوند نامزد جایزه‌ صلح نوبل شد

[ادامه مطلب را ببینید]

دعوت به حضور در تجمع اعتراضی علیه اوجگیری اعدامها در ایران و بخصوص در کردستان

[ادامه مطلب را ببینید]
 
 
 
 
 


                                         © Copyright 2012, Zagros Human Rights Center