بیانیه به مناسبت ١٩ اردیبهشت، سومین سالروز اعدام پنج فعال کرد در ایران


اعدامیان

بامداد روز یکشنبه، ٠٩/٠٥/٢٠١٠ پنج جوان کرد از اهالی شرق کردستان بدست حاکمان ایران به دار آویخته شدند. اسامی ایشان عبارت بود از؛ شیرین المهولی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدری و مهدی اسلامیان.
این پنج تن به اتهام همکاری و عضویت در یک سازمان سیاسی کورد دستگیر شده و متعاقبا در دادگاهی غیرقانونی و بدون داشتن حق دفاع از خود و حضور وکیل مدافع به اعدام محکوم شدند. این محکومین بعد از سپری کردن چند سال زندان و تحمل آزار و شکنجه های فراوان، سوای تلاشهای بین المللی برای توقف محکومیتشان، اعدام شدند.
با گدشت سه سال از اجرای حکم اعدامشان تا بحال سردمداران تهران محل به خاکسپاری اجسادشان را از خانواده هایشان مخفی نگاهداشته اند.
آن پنج نفر اولین و آخرین کسانی نبوده اند که حکم اعدام در موردشان اجرا می شود. بلکه سالیانه صدها فعال سیاسی و مدنی، روزنامه نگار و نویسنده و مدافعین حقوق بشر در ایران و بخصوص در مناطق کردنشین دستگیر، شکنجه و اعدام می شوند.
ما علاوه بر یادآوری آن عمل غیر انسانی، از حکومتداران ایران می خواهیم که؛
·         از دستگیری و آزار فعالین کورد در ایران دست بردارند،
·         اجرای احکام اعدام را متوقف کنند،
·         به دستگیر شدگان و محکومین اجازه دفاع از خود را بدهند،
·         کسانی را که تنها به دلیل داشتن افکار و نظرات متفاوت محکوم شده اند را آزاد نمایند.
 
مرکز زاگرس برای حقوق بشر
٠٩/٠٥/٢٠١٣

 

 

 

 
 
 
 


                                         © Copyright 2012, Zagros Human Rights Center