بیانیه  در مورد اوج گیری اعدامها در ایران!  


اعدام

بر اساس اظهارات خانواده زندانی سیاسی کورد، حبیب الله گلپریپور، فرزندشان بامداد روز شنبه، ٢٦ اکتبر ٢٠١٣، به دار آویخته شده است. 
حبیب الله گلپری پور در ۵ مهرماه ۱۳۸۸ در حین خروج از مهاباد به سوی ارومیه همراه تعدادی کتاب توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه مهاباد بازداشت و ماهها در بازداشتگاهای امنیتی و نظامی شهرهای مهاباد، ارومیه و سنندج تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی و روحی قرار می‌گیرد. در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۸۸ در شعبه یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد به ریاست قاضی خدادای در یک جلسه چند دقیقه‌ایی به اتهام عضویت در حزب سیاسی کورد به اعدام محکوم می‌شود.

همچنین بر اساس اظهارات دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، روز شنبه، ۱۶ تن از زندانیان سیاسی بلوچ در زندان زاهدان به عنوان «مقابله به مثل» با کشته شدن دست‌کم ۱۴ تن از مرزبانان ایرانی در مرز سراوان به دار آویخته شدند.

خبرهای دیگری دال بر به دار آویخته شدن زندانی سیاسی کورد، رضا اسمائیلی در زندان سلماس وجود دارد. رضا اسماعیلی اواخر تابستان سال ۱۳۹۰ از سوی نیروهای امنیتی شهرستان سلماس در روستای "دیرک" بازداشت و پس از چند ماه در زمستان سال ۱۳۹۰ از سوی دادگاه انقلاب خوی به اتهام فعالیت تبلیغی و ارتباط با یکی از احزاب سیاسی کورد به اعدام محکوم شده بود.         
گزارشهایی نیز حکایت از انتقال زندانیان سیاسی کورد محکوم به اعدام، زانیار و لقمان مرادی، از زندان رجایی شهر به محلی نامعلوم دارند.

به این ترتیب نگرانیها در مورد اوجگیری شمار اعدامها در ایران به یقین تبدیل شدند. از زمان شروع کار دولت آقای روحانی تا بحال، بیش از ١٦٣ نفر در ایران به دار آویخته شده اند.

ما علاوه بر محکومیت این اعمال غیر انسانی، از حکومتداران ایران می خواهیم که؛
·         از دستگیری و آزار فعالین کورد در ایران دست بردارند،
·         اجرای احکام اعدام را متوقف کنند،
·         به دستگیر شدگان و محکومین اجازه دفاع از خود را بدهند،
·         کسانی را که تنها به دلیل داشتن افکار و نظرات متفاوت محکوم شده اند را آزاد نمایند.
 
مرکز زاگرس برای حقوق بشر
٢٦/١٠/٢٠١٣

 

 

 عکس؛  http://2.bp.blogspot.com

 
 
 
 


                                         © Copyright 2012, Zagros Human Rights Center