گزارش کنفرانسی در سازمان ملل در مورد حقوق اقلیتها در ایران 


همزمان با بیست و ششمین دور جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کنفرانسی به منظور بررسی وضعیت اقلیتهای مللی، اتنیکی و مذهبی در ایران یک سال بعد از سر کار آمدن حسن روحانی، در مقر دایمی این سازمان در شهر ژنو بر گزار گردید. این کنفرانس که از طرف مرکز حقوق بشر زاگرس و سازمان مراپ (جنبش ضد راسیزم و برای دوستی میان ملل) سازماندهی شده بود به بررسی وضعیت حقوق بشری اقلیتهای آذری، بلوچ، ترکمن، کورد و عرب و اقلیتهای مذهبی همچون مسلمانان سنی مذهب، دراویش گنابادی، یارسانیان، بهاییان و دیگر اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران اختصاص یافته بود!
سخنرانان این کنفرانس با ارائه شواهد و ارقام  به وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و  بی توجهی هر چه بیشتر حکومت ایران نسبت به حقوق و خواسته های اقلیتها و گروههای ملی در ایران اشاره نمودند.
کمال سیدو، از جامعه ی خلقهای مورد تهدید، گزارش کاملی از آنچه که به نسبت اقلیتها در ایران به مورد اجرا گذاشته می شود به حاضرین ارائه کرده و جنبه های مختلف تبعیضها را مورد بحث قرار داد.

همچنین، کریم عبدیان که از طرف کنگره ملیتهای ایران فدرال در این کنفرانس حضور داشت به عمق تبعیضات علیه اقلیتها و به خصوص ملت عرب در ایران اشاره نموده و بیان داشت که با توجه به ثروتمند بودن مناطق عرب نشین ایران، این اقلیت ملی کمترین بهره ای از استخراج این منابع نبرده و بیشتر ساکنان آن مناطق که اکثرا از عربهای الاحوازی می باشند در فقر و گرسنگی به سر می برند. وی همچنین از آلودگی آب آشامیدنی این مناطق و طرح انتقال آب رودخانه کارون به نواحی مرکزی ایران سخن به میان آورد!

دکتر گلمراد مرادی نیز که از طرف مرکز حقوق بشر زاگرس سخنرانی نمود با ارائه یک بحث اجمالی و آماری در مورد موارد نقض حقوق اقلیتها در ایران، به حضور میادین مین و مینهای متفرقه در مناطق مرزی و قربانیان این مینها که اکثرا مرزنشینان و کاسبکاران مرزی موسوم به کولبرها را قربانی می کنند اشاره کرد.
در طول این کنفرانس سخنرانان دیگری نیز به سخنرانی پرداختند و محور اصلی گفتارها وضعیت اقلیتها و گروههای مللی، اتنیکی و مذهبی در ایران بود.
در پایان سوالات و توضیحاتی نیز از طرف مهمانان کنفرانس مطرح شدند که غنای بیشتری به مباحث مطرح شده بخشیدند!
 
١٣/٠٦/٢٠١٤
مرکز حقوق بشر زاگرس


کونفرانس ناوەندی زاگرۆس

کونفرانس ناوەندی زاگرۆس

کونفرانس ناوەندی زاگرۆس

کونفرانس ناوەندی زاگرۆس

کونفرانس ناوەندی زاگرۆس

کونفرانس ناوەندی زاگرۆس

کونفرانس ناوەندی زاگرۆس

کونفرانس ناوەندی زاگرۆس

کونفرانس ناوەندی زاگرۆس


                                         © Copyright 2012, Zagros Human Rights Center