گزارش برگزاری کنفرانس ''حق تعین سرنوشت و اتونومی'' در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد!

روز پنجشنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶، همزمان با اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو کنفرانسی تحت عنوان "حق تعین سرنوشت و اتونومی'' با شرکت متخصصین، نمایندگان کشورهای عضو شورا و سازمانهای بین المللی و منطقه ای مدافع حقوق انسان برگزار شد. در این کنفرانس که از طرف چند سازمان بین المللی دارای کرسی مشورتی سازمان ملل وهمکاری مرکز حقوق بشر زاگرس سازماندهی شده بود سخنرانانی از طرف سازمانها و نهادهای بین المللی فعال در زمینه حقوق ملیتهای مختلف از جمله فعالینی از آلاسکا، هاوایی، صحراوی، تامیل، کورد و عربهای الاحوازی شرکت داشتند.
در این کنفرانس که با استقبال نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی روبرو شده بود جنبه های قانونی و بین المللی دست یابی به حق تعین سرنوشت، و برخورد کشورها و سازمان ملل با این مسله مورد بحث قرار گرفت.

سخنرانان اصلی این کنفرانس آقای رونالد بارنس از طرف '' ائتلاف مردم بومی و ملتها ـ آلاسکا''، خانم روس بلومت ''پادشاهی هاوایی''، خانم آغلاما الحمدی ''صحرای غربی ـخورشید آزادی''، آقای کریم عبدیان''مرکز حقوق بشر الاحواز''، آقای بابان الیاسی ''مرکز حقوق بشر زاگرس'' و خانم کوروپاران کوروسامی''شورای تامیلهای سویس''، بودند.

نماینده سازمان حقوق بشر الاحوازی، آقای کریم عبدیان با اشاره به وضعیت اعراب ساکن در ایران بر این مسئله تکیه نمود که حکومت مرکزی ایران هیچ ارزشی برای خواست خلقها و ملل ساکن ایران قایل نمی باشد و سعی در سرکوب و آسیمیلاسیون آنان دارد. ایشان در ادامه سخنانشان به قوانین و موازین موجود بین الملل در زمینه دستیابی به حق تعین سرنوشت و ضعفهای آن اشاره نموده و خواستار انجام اقدامات جدیتری برای حمایت ملل تحت ستم شدند.

دیگر سخنران کنفرانس، آقای بابان الیاسی، با توضیح کاملی در مورد وضعیت کوردها در هر کدام از کشورهای ایران، عراق، سوریه و ترکیه، به عوامل تحمیل مبارزه مسلحانه به کوردها از طرف حکومتهای مرکزی اشاره کرده و از سرگیری مبارزات کوردها در شرق کردستان را ناشی از بی توجهی حکومت مرکزی به خواستهای انسانی و ملی شان اعلام کرد. ایشان در ادامه خواستار توجه بیشتر جامعه بین الملل به مسئله کوردها و حق تعین سرنوشتشان شد.

لازم به ذکر است که علاوه بر سخنرانان اصلی، سخنرانان دیگری نیر به تکمیل بحث و ارائه نظر پرداخته و خواستار کاراتر کردن مکانیزم شورای حقوق بشر سازمان ملل در جهت ضمانت حق تعین سرنوشت و اتونومی خلقها و ملل مورد ستم شدند.

مرکز حقوق بشر زاگرس
١٥/٠٩/٢٠١٦


کنفرانس حلبچه

کنفرانس حلبچه

کنفرانس حلبچه

کنفرانس حلبچه

کنفرانس حلبچه

کنفرانس حلبچه

 


                                         © Copyright 2012, Zagros Human Rights Center