گزارش برگزاری کنفرانس "حقوق اقلیتها در ایران" در مقر سازمان ملل در ژنو،

روز جمعه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶، در حاشیه جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، کنفرانسی تحت عنوان "حقوق اقلیتها در ایران"، برگزار گردید. این کنفرانس توسط سازمان حقوق بشر زاگرس و با حمایت یکی از سازمانهای دارای کرسی مشورتی سازمان ملل سازماندهی شده بود. در این کنفرانس که با حضور فعالینی از اقلیتهای اتنیکی و دینی، منجمله فعالین بلوچ، کورد، عرب، و نماینده بهاییان ایران در سازمان ملل تشکیل شده بود وضعیت حقوق ...بشر در ایران به صورت عمومی و وضعیت هر کدام از اقلیتها به صورت خاص مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه خانم دیان علایی نماینده بهاییان در شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به فشارهای موجود بر جامعه بهاییان در ایران، به ذکر مواردی از تبعیض سیستماتیک برعلیه آنها پرداختند. ایشان مواردی همچون محرومیت از تحسیل در سطوح عالی و دانشگاهی و مشاغل حکومتی را به ناشی از نگاه امنیتی رژیم به بهاییان دانسته و اعلام داشت که حکومت ایران نگاهی کینه توزانه به آنها دارد تا جایی که حتی به تخریب گورستانهای بهاییان روی آورده است.

سخنرانان دیگر از جمله آقایان بابان الیاسی از مرکز حقوق بشر زاگرس، خانم صباح باندویی، فعال بلوچ و آقای کریم عبدیان از سازمان حقوق بشر اهواز، با اشاره به وضعیت زندگی و تبعیضهای اعمال شده به گروههای اتنیکی تشکلیل دهنده بافت جمعیتی ایران، با صراحت اینده روابط میان این گروهها و حکومت مرکزی ایران را تاریک و پر تلاطم دانستند و خواستار حمایت جامعه جهانی از گروههای اقلیتی در برابر فشارها و تبعیضات سیستماتیک حکومت مرکزی ایران شدند.

مرکز حقوق بشر زاگرس
١٦/٠٩/٢٠١٦


کنفرانس حقوق اقلیتها در ایران

کنفرانس حقوق اقلیتها در ایران

کنفرانس حقوق اقلیتها در ایران


                                         © Copyright 2012, Zagros Human Rights Center