بیانامه مرکز حقوق بشر زاگرس در دهمین فروم سازمان ملل در مورد حقوق اقلیتها
ایتمها ۲ ، ۳


آقای رئیس،
ایران میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تصویب و یکی از امضا کنندگان آنهاست و از لحاظ قانونی به احکام آنها متعهد است.
ایران متنوعترین کشور خاورمیانه است که جمعیتی جوان دارد. یک کشور چند ملیتی، چند زبانه و چند فرهنگی، شامل شش ملیت بزرگ از جمله عربها، بلوچها، کوردها، فارسها، ترکها و ترکمنهاست و سنی ها، مسیحی ها، یهودی ها، بهایی ها، زرتشتی ها، ماندانی ها و سایر گروههای قومی/ زبانی و قبیله ای را در بر می گیرد. هیچ گروه قومی، اکثریت عددی ندارد.
با این حال، تنها یک گروه ملیتی، یعنی گروه ملیتی فارسها، بر جامعه ایران غالب است. در حالی که گروههای قومی و دینی ناغالب، غیر فارس، ۵۰ تا ۶۶٪ جمعیت ایران را تشکیل می دهند. این گروه ها مشمول یک شهروندی یکسان نشده اند؛ زبان، قومیت و مذهبشان به رسمیت شناخته نشده اند.
بر اساس قانون اساسی، زبان فارسی تنها زبان رسمی کشور است. شیعه جعفری، مذهب رسمی شناخته شده است، همه آنهای دیگر نادیده گرفته شده، مورد ظلم، رد، و یا در بهترین حالت، به حاشیه رانده می شوند. آنها به رسمی شناخته نشده اند و از لحاظ تاریخی از مشارکت کامل و موثر در زندگی اجتماعی و اقتصادی منع شده اند.
به گفته آقای حاج بابایی، معاون وزیر آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران، تنها ۳۰٪ دانش آموزان سال اول دبستان در بدو ورود به مدرسه به زبان فارسی صحبت می کنند.
ابنطور به نظر می رسد که سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس از میان بردن هویت ملی عربهای اهوازی، بلوچ ها، کوردها، ترک ها، ترکمن ها و دیگران باشد.

آقای رئیس،
بدون استفاده از زبان، دین، و فرهنگ گروههای اقلیتی، برابری شهروندان وجود نخواهد داشت.
به همین خاطر، ما توصیه می کنیم که دولت ایران به صورت قانونی و عمومی اذعان دارد که ایران یک کشور چند ملیتی است و اعلان کند که حقوق جمعی ملتهای غیر فارس و گروههای قومی محافظت می شوند.
همچنین، حکومت به همه حقوق اجتماعی حوزه های قومی ـ مذهبی احترام گذاشته و از آنها به شیوه ای که در همه ابزارهای سازمان ملل و بین المللی حقوق بشر مطرح شده، محافظت نماید.
علاوه بر این، ما به حکومت ایران توصیه می کنیم که مواد ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی را که بر اساس آن حقوق اقلیتهای زبانی غیر فارس برای تحصیل به زبان مادری تامیین می شود را به اجرا گزارد.

با تشکر از شما

بیاننامه مرکز حقوق بشر زاگرس در فروم اقلیتها                                         © Copyright 2012, Zagros Human Rights Center