Biz kimiz?

Zagros İnsan Hakları Merkezi, Merkezi Cenevre’de bulunan İsviçre Medeni Kanunu’nun 60. Maddesi uyarınca kar amacı gütmeyen bir dernektir. Aktivistler ve üyelerden (bireysel ve kolektif), akademisyenlerden, araştırmacılardan ve insan hakları uygulayıcılarından oluşur.

Zagros Merkezinin vizyonu, tüm insanların İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ve diğer uluslararası metinlerde belirtilen tüm haklardan yararlanabileceği bir dünyadır.

Dernek aşağıdaki hedefleri takip eder:

• insan haklarını teşvik etmek;

• sosyal gelişmeyi teşvik etmek;

• cinsiyet eşitliğini teşvik etmek;

• Çocuk haklarını teşvik etmek;

• Yerli halkların, etnik azınlıkların ve ulusal azınlıkların haklarını geliştirmek;

• ölüm cezasının kaldırılması için mücadele;

• doğanın ve çevrenin korunmasını teşvik etmek.

 

Hedefler (insan haklarının teşviki) :

– İnsan hakları konusunu tanıtmak için toplantı ve seminerler düzenlemek,

– Genellikle diğer kuruluşlarla işbirliği içinde, insan hakları konularında toplantılar düzenlemek.

– İnsan hakları ihlallerinin mağdurlarını desteklemek için kampanyalara katılmak,

– hak eğitiminin teşvik edilmesi ve insan hakları konularında araştırma yapılması,

– İnsan haklarıyla ilgilenen farklı gruplarla bilgi paylaşımı ve işbirliği.

 

Ekibimiz Zagros Merkez Komitesi, yıllık olarak yapılan Genel Kurul tarafından demokratik olarak seçilir. Halen insan haklarıyla ilgili alanlarda aktif olarak çalışmaktadır. Ayrıca, yalnızca gönüllü aktivistlerden oluşan birkaç alt komiteyi de içermektedir. Zagros Center herhangi bir sübvansiyon almamaktadır. Üyelerinin katkı ve bağışlarına ve eylemlerini yerine getirmeye gönüllü olarak bağlı olmalarına bağlıdır.

Komite üyeleri:

   
Komite başkanı, M. Mohammad Azad Salawati
Başkan Yardımcıları : M . Baban Eliassi
& Mme. Samira Mohamad
Sekreter, Mme. Layla Mohamad
Haznedar, M. Obaydullah SADEGHI Obayd Sadeghi
– Ülke temsilcisi, Irak ve Kürdistan Bölgesi, M. Najmaldin Hama Saeed H.Ameen
– Ülke temsilcisi – İran, M. Ayub Eliassi